główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę środków czystości

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zapytania ofertowego: "Dostawa środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w II połowie 2019 roku" Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku:

Utworzony: 2019-07-30 | Zmodyfikowany: 2019-07-30 11:28

2. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert na „Dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w II połowie 2019r." o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. W załączniku: 1. Zapytanie ofertowe 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 3. Szczegółowy opis zamówienia - załącznik 1a 4. Wzór umowy

Utworzony: 2019-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-23 10:18

3. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę środków czystości

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zapytania ofertowego: "Dostawa środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w II połowie 2019 roku" Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku:

Utworzony: 2019-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-23 10:11

4. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę profesjonalnych środków czystości

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zapytania ofertowego: "Dostawa profesjonalnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w II połowie 2019 roku" Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku:

Utworzony: 2019-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-23 09:51

5. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyniku postępowania na remont dwóch łazienek

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zapytania ofertowego na "Remont dwóch łazienek w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych". Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku:

Utworzony: 2019-07-17 | Zmodyfikowany: 2019-07-17 12:26

6. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert na dostawę środków czystości

Dom Pomocy Społecznej "Senior" informuje, że został przedłużony termin składania ofert na "Dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej w 2019 roku" o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. W załączniku: 1. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert na dostawę środków czystości

Utworzony: 2019-07-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 08:07

7. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert na dostawę profesjonalnych środ...

Dom Pomocy Społecznej "Senior" informuje, że został przedłużony termin składania ofert na "Dostawę profesjonalnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej w 2019 roku" o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. W załączniku: 1. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert na dostawę profesjonalnych środków czystości

Utworzony: 2019-07-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 08:06

8. Wolne stanowisko kucharza

Wolne stanowisko kucharza

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 14:22

9. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert na „Dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w 2019r." o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. W załączniku: 1. Zapytanie ofertowe 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 3. Szczegółowy opis zamówienia - załącznik 1a 4. Wzór umowy

Utworzony: 2019-07-02 | Zmodyfikowany: 2019-07-02 07:39

10. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zapytanie ofertowe na dostawę profesjonalnych środków czystości

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert na „Dostawę profesjonalnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w 2019r." o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. W załączniku: 1. Zapytanie ofertowe 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 3. Szczegółowy opis zamówienia - załącznik 1a 4. Wzór umowy

Utworzony: 2019-07-02 | Zmodyfikowany: 2019-07-02 07:33

11. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zapytanie ofertowe na remont dwóch łazienek.

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert na „Remont dwóch łazienek w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. W załączniku: 1. Zapytanie ofertowe. 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 3. Przedmiar robót - załącznik nr 1 4. Umowa - wzór

Utworzony: 2019-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-07-01 13:48

12. Rok 2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej w II półroczu 2019r." Treść zawiadomienia w załączniku.

Utworzony: 2019-06-26 | Zmodyfikowany: 2019-06-26 12:56

13. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyniku postępowania na prace związane z naprawą dachów.

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zapytania ofertowego na "Prace związane z naprawą dachów i rynien spustowych w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej". Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku:

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 09:03

14. Rok 2019

Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społe...

Informacja z otwarcia ofert- przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w II połowie 2019 roku" - w załączniku.

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 14:24

15. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyniku postępowania na wymianę drzwi wewnętrznych

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zapytania ofertowego na "Zakup, dostawę oraz montaż drzwi z ościeżnicami w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej". Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku:

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 08:35

16. Rok 2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu P...

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej w II półroczu 2019r." W załączeniu: 1. Ogłoszenie o zamówieniu. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - strona tytułowa. 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - część ogólna

Utworzony: 2019-06-05 | Zmodyfikowany: 2019-06-05 14:21

17. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wewnętrznych

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert na „Zakup, dostawę oraz montaż drzwi wraz z ościeżnicami w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej przy ulicy Puszkina 7". W załączniku: 1. Zapytanie ofertowe 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 4. Umowa - wzór

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 09:36

18. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zapytanie ofertowe na prace związane z naprawą dachów

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert na „Prace związane z naprawą dachów i rynien spustowych w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej. W załączniku: 1. Zapytanie ofertowe 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 4. Umowa - wzór 5. Zdjęcia

Utworzony: 2019-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 12:37

19. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyniku postępowaniu na wykonanie szaf pod zabudowę i wolnostojących.

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zapytania ofertowego: "Wykonanie szaf pod zabudowę i wolnostojących dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej". Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku:

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 12:10

20. Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyniku postępowaniu na zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych.

Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączeniu:

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 12:35