główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Nabór publiczny na stanowisko referenta ds. kadr

Nabór na wolne stanowisko referenta ds. kadr i archiwum

Ruda Śląska, 03.12.2021 r. Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. kadr i archiwum Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne, nieposzlakowana opinia, wymagane wykształcenie: minimum średnie, co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowis...

Utworzony: 2021-12-03 | Zmodyfikowany: 2021-12-03 14:54

2. Nabór publiczny na stanowisko referenta ds. kadr

Nabór na wolne stanowisko referenta do spraw kadr

/UserFiles/File/og__oszenie%20referent%20ds.%20kadr_1%282%29.pdf

Utworzony: 2021-12-03 | Zmodyfikowany: 2021-12-03 14:45

3. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę pieluchomajtek, majtek chłonnych i wk...

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości poniżej 130 000 zł dla zapytania ofertowego na „Dostawę pieluchomajtek, majtek chłonnych i wkładek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w 2022 roku.” Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku.

Utworzony: 2021-12-02 | Zmodyfikowany: 2021-12-02 14:26

4. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zawiadomienie o wyniku postępowania na zakup i dostawę sześciu łóżek rehabilitacyjnych

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości poniżej 130 000 zł dla zapytania ofertowego na „ Zakup i dostawa sześciu łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej " Senior" w Rudzie Śląskiej, ul. Puszkina 7". Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku.

Utworzony: 2021-12-02 | Zmodyfikowany: 2021-12-02 10:22

5. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zawiadomienie o wyniku postępowania na "Zakup, dostawę oraz instalację patelni ...

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości poniżej 130 000 zł dla zapytania ofertowego na „ Zakup, dostawę oraz instalację patelni elektrycznej w pomieszczeniu kuchni Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej przy ulicy Puszkina 7.” Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku.

Utworzony: 2021-12-02 | Zmodyfikowany: 2021-12-02 10:18

6. Rok 2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na dostawę artykułów żywnościowych w I półroczu 2022r.

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej informuję, iż dokonał zmiany w treści SWZ w ogłoszonym postępowaniu na "Dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej w I półroczu 2022r". W załączeniu: 1. Informacja o zmianach. 2. Ogłoszenie o zamówieniu. 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 4. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) - strona tytułowa. 5. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) - część ogólna. 6. Załączniki do...

Utworzony: 2021-12-01 | Zmodyfikowany: 2021-12-01 14:13

7. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zawiadomienie o wyniku postępowania na przeglądy, konserwacje i naprawy systemu bezp...

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości poniżej 130 000 zł dla zapytania ofertowego na „ Przeglądy, konserwacje i naprawy systemu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej przy ulicy Puszkina 7 w 2022 roku". Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku.

Utworzony: 2021-12-01 | Zmodyfikowany: 2021-12-01 11:18

8. Rok 2021

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów żywnościowych w I półroczu 2022r.

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej w I półroczu 2022r". W załączeniu: 1. Ogłoszenie o zamówieniu. 2. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) - strona tytułowa. 3. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) - część ogólna. 4. Załączniki do SWZ.

Utworzony: 2021-11-30 | Zmodyfikowany: 2021-11-30 15:39

9. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej &...

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "SENIOR" w Rudzie Śląskiej w 2022 r. W załącznikach: 1. Zapytanie ofertowe 2. Lista leków 100% 3. Oświadczenie 4. Wzór umowy

Utworzony: 2021-11-29 | Zmodyfikowany: 2021-11-29 14:10

10. Ogłoszenia o niepodjętych depozytach

Ogłoszenie o niepodjętym depozycie

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2021-11-26 13:52

11. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek, majtek chłonnych i wkładek dla mieszka...

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert na „Dostawę pieluchomajtek, majtek chłonnych i wkładek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w 2022 roku.” W załączniku: 1. Zapytanie ofertowe 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 4. Umowa - załącznik nr 3

Utworzony: 2021-11-25 | Zmodyfikowany: 2021-11-25 10:57

12. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę sześciu łóżek rehabilitacyjnych.

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert na „Zakup i dostawę sześciu łóżek rehabilitacyjnych Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej przy ulicy Puszkina 7.” W załączniku: 1. Zapytanie ofertowe 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

Utworzony: 2021-11-23 | Zmodyfikowany: 2021-11-23 08:26

13. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz instalację patelni elektrycznej w pomieszc...

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert na „Zakup, dostawę oraz instalację patelni elektrycznej w pomieszczeniu kuchni Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej przy ulicy Puszkina 7.” W załączniku: 1. Zapytanie ofertowe 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

Utworzony: 2021-11-23 | Zmodyfikowany: 2021-11-23 08:06

14. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zawiadomienie o wyniku postępowania na wykonanie szaf pod zabudowę i wolnostojących

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości poniżej 130 000 zł dla zapytania ofertowego na „ Wykonanie szaf pod zabudowę i wolnostojących w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej przy ulicy Puszkina 7” Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku.

Utworzony: 2021-11-17 | Zmodyfikowany: 2021-11-17 09:29

15. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zawiadomienie o wyniku postępowania na „Przeglądy, konserwacje i naprawy dźwig...

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości poniżej 130 000 zł dla zapytania ofertowego na „Przeglądy, konserwacje i naprawy dźwigów w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej na rok 2022” Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku.

Utworzony: 2021-11-16 | Zmodyfikowany: 2021-11-16 13:24

16. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zawiadomienie o wyniku postępowania na „Usługę pralniczą dla Domu Pomocy Społe...

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości poniżej 130 000 zł dla zapytania ofertowego na „Usługę pralniczą dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej na rok 2022” Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku.

Utworzony: 2021-11-15 | Zmodyfikowany: 2021-11-15 14:19

17. Dokumenty do pobrania

Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

/UserFiles/File/Kwestionariusz%20BIP.doc

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2021-11-10 08:17

18. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zapytanie ofertowe na przeglądy, konserwacje i naprawy systemu bezpieczeństwa pożaro...

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert na „Przeglądy, konserwacje i naprawy systemu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej przy ulicy Puszkina 7 w 2022 roku". W załącznikach: 1. Zapytanie ofertowe. 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 3. Formularz Ofertowy - załącznik nr 2 4. Wzór Umowy - załącznik nr 3

Utworzony: 2021-11-09 | Zmodyfikowany: 2021-11-09 10:21

19. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zawiadomienie o wyniku postępowania na kompleksowy remont łazienki

Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zmówienia o wartości poniżej 130 000 zł dla zapytania ofertowego na „Kompleksowy remont łazienki w budynku A Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej przy ulicy Puszkina 7" . Treść ogłoszenia o wyniku postępowania w załączniku

Utworzony: 2021-11-05 | Zmodyfikowany: 2021-11-05 10:28

20. Zamówienia bez stosowania ustawy PZP

Zapytanie ofertowe na przeglądy, konserwację i naprawy dźwigów w Domu Pomocy Społecz...

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert na „Przeglądy, konserwację i naprawy dźwigów w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej przy ulicy Puszkina 7" na 2022r. W załącznikach: 1. Zapytanie ofertowe. 2. Opis przedmiotu zamówienia. 3. Formularz Ofertowy. 4. Wzór Umowy.

Utworzony: 2021-11-04 | Zmodyfikowany: 2021-11-04 13:55