główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN14522
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ6100
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o DPS „Senior”
   Strona główna 6100
   Dane teleadresowe 529
   Status prawny 245
   Przedmiot działalności 1228
   Struktura własnościowa 268
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 565
Kierownictwo
   Dyrektor Domu 403
   Główny Księgowy 219
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 127
   Regulamin Organizacyjny 101
Zamówienia Publiczne
   Postępowania o udzielenie zamówienia do kwot unijnych 420
     Rok 2019 271
   Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 1938
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 111
Sprawozdania finansowe
   Bilans 58
   Informacja dodatkowa 57
   Rachunek zysków i strat 44
   Zestawienie zmian w funduszu jednostki 37
Ogłoszenia
   2019 522
   Ogłoszenia o niepodjętych depozytach 94
Ochrona Danych Osobowych
   Informacja 74
Praca
   Nabór publiczny 232
   Wolne stanowisko opiekunki 341
   Wolne stanowisko pielegniarki 175
   Wolne stanowisko kucharza 89
   Wolne stanowisko instruktora terapii zajęciowej 193
Inne
   Redakcja BIP 81