główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN67202
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ20152
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o DPS „Senior”
   Strona główna 20152
   Dane teleadresowe 1799
   Status prawny 746
   Przedmiot działalności 3326
   Struktura własnościowa 754
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1365
Kierownictwo
   Dyrektor Domu 1327
   Główny Księgowy 828
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 510
   Regulamin Organizacyjny 461
Zamówienia Publiczne
   Postępowania o udzielenie zamówienia do kwot unijnych 1707
     Rok 2021 1914
     Rok 2020 2661
     Rok 2019 993
   Zamówienia do kwot wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 15743
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 2700
   Zamówienia bez stosowania ustawy PZP 1957
Sprawozdania finansowe
   Bilans 401
   Informacja dodatkowa 380
   Rachunek zysków i strat 356
   Zestawienie zmian w funduszu jednostki 355
Ogłoszenia
   2019 1347
   Ogłoszenia o niepodjętych depozytach 516
Ochrona Danych Osobowych
   Informacja 345
Praca
   Nabór publiczny 1105
   Wolne stanowisko opiekunki 2030
   Wolne stanowisko pielegniarki 632
   Dokumenty do pobrania 227
   Nabór publiczny na stanowisko referenta ds. kadr 15
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
   Raport wg stanu na dzień 01.01.2021 162
Inne
   Redakcja BIP 388