główna zawartość
artykuł nr 1

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej realizował projekt grantowy "Zabezpieczenie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 2

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej otrzymał środki w ramach projektu "ŚLĄSKIE KADRY vs COVID-19" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - tryb nadzwyczajny

artykuł nr 3

Dom Pomocy Społecznej "Senior"

powitanie na stronie BIP
Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej