główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej został nadany Zarządzeniem Nr 1/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. 

zatwierdzony Zarządzeniem Nr SP 0050.2.27.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 stycznia 2017 

Załączniki:
Regulamin Organizacyjny 145 KB