główna zawartość
artykuł nr 1

Dane podstawowe

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Ślaskiej
ul. Puszkina 7,
41-704 Ruda Śląska

tel. 32 248-17-74,
tel. 32 248-13-55,
tel. 32 248-13-37

faks: wewn. 33

adres email: sekretariat@dpssenior.pl

Lokalizacja na mapie: