główna zawartość
artykuł nr 1

Struktura własnościowa

Mienie Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej jest własnością Miasta Ruda Ślaska - w trwałym zarządzie DPS "Senior"