główna zawartość
artykuł nr 1

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej realizował projekt grantowy "Zabezpieczenie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.