główna zawartość
artykuł nr 1

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej otrzymał środki w ramach projektu "ŚLĄSKIE KADRY vs COVID-19" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - tryb nadzwyczajny