główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 145

1. Data: 2020-12-10 14:59
Dział: Informacje o DPS „Senior” » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej realizował projekt grantowy "Zabezpieczenie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonanie: Seweryna Stryj