główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 123

1. Data: 2020-09-28 15:43
Dział: Informacje o DPS „Senior” » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej otrzymał środki w ramach projektu "ŚLĄSKIE KADRY vs COVID-19" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - tryb nadzwyczajny
Wykonanie: Seweryna Stryj
2. Data: 2020-09-28 15:27
Dział: Informacje o DPS „Senior” » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej otrzymał środki w ramach projektu "ŚLĄSKIE KADRY vs COVID-19" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - tryb nadzwyczajny
Wykonanie: Seweryna Stryj
3. Data: 2020-09-28 15:26
Dział: Informacje o DPS „Senior” » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej otrzymał środki w ramach projektu "ŚLĄSKIE KADRY vs COVID-19" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - tryb nadzwyczajny
Wykonanie: Seweryna Stryj