główna zawartość
artykuł nr 1

Wolne stanowisko pielęgniarki

Dom Pomocy Społecznej „Senior”

w Rudzie Śląskiej

poszukuje osób do pracy na stanowisku

pielęgniarki

 

Wymagania

 • wykształcenie – pielęgniarka dyplomowana lub mgr pielęgniarstwa
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

 

Do zadań na stanowisku będzie należało m.in.:

 • Udzielanie świadczeń medycznych na zasadach określonych w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie wykraczającym poza uprawnienia mieszkańców, wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 • Współudział w opracowywaniu i realizacji Indywidualnych planów wsparcia mieszkańca.
 • Współuczestnictwo w usprawnianiu i rehabilitacji mieszkańców.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego mieszkańcom.
 • Niezwłoczne reagowanie na każde zawiadomienie o pogorszeniu stanu zdrowia  mieszkańca, otrzymane od personelu lub innych osób.
 • Codzienna ocena samopoczucia i stanu zdrowia mieszkańców (rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych, wykonywanie pomiarów ciśnienia, poziomu cukru, temperatury).
 • Rozdzielanie i podawanie leków (m.in. zakraplanie oczu, uszu, nosa, zakładanie czopków, podawanie insuliny).
 • Współpraca z lekarzem
 • Wykonywanie (przy pomocy opiekunek) czynności pielęgnacyjnych przy mieszkańcach obłożnie chorych
 • Wyjazdy z mieszkańcami na konsultacje do poradni specjalistycznych.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku)
 • wynagrodzenie ustalane zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej „Senior”
 • równoważny system czasu pracy,
 • miejsce pracy – Ruda Śląska, Orzegów, ul. Puszkina 7,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres stryj@dpssenior.pl lub kontakt  telefoniczny -  numer 32 248 17 74 wewn.20