główna zawartość
artykuł nr 1

Przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dysponuje 180 miejscami w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych.

Dom świadczy usługi na rzecz mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu:

- zapewnia całodobową opiekę,

- zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, pielęgnacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne,

- umożliwia zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i religijnych, w formach i zakresie  wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców,

- umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.