główna zawartość
artykuł nr 1

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Usługi opiekuńcze sprawowane są całodobowo

Sprawy administracyjne załatwiane są od poniedziałku o piątku  w godzinach od 700  do 1500.

Dyrektor przyjmuje strony codziennie.